Cena kurzů pro děti  2017/2018

 

Celý kurz

při jednorázové úhradě

30 lekcí (60 minut) + 2 besídky

 

1800,- Kč

Celý kurz

při pololetních splátkách

2x15 lekcí (60 minut) + 2 besídky
 
2 x 1000,- Kč     
 
3 zkušební lekce 3 lekce (60 minut)

300,- Kč

při doplatku se částka odečte z ceny kurzu

Kurz pro maminky s dětmi (DK7) 30 lekcí (60 minut)

700,- Kč

jednorázový poplatek

+

30,- Kč

účast v lekci

 

 

  • Jestliže se obáváte, že se Vaše malé děti nezapojí do výuky, můžete vyzkoušet 3 zkušební lekce.
  • Nastoupíte-li do kurzu později, kurzovné bude sníženo podle počtu zbývajících lekcí.
  • Uhradíte-li 3 zkušební lekce, bude Vám o tuto částku sníženo celkové kurzovné.
  • Kurzovné můžete hradit v hotovosti v „nultých“ příp. i dalších lekcích, bankovním převodem nebo pošt. poukázkou "A" na účet č. 194628647/0300.
  • Při platbě používejte jako variabilní symbol datum narození kurzisty. Zjednodušíte tak identifikaci Vaší platby.