Dětské taneční kurzy budou ve školním roce začínat v týdnu od 26.9.2016.  Koncem prázdnin (začátkem září) zašleme rodičům všech přihlášených dětí nové informace k první lekci. Současně si také budeme ověřovat aktuálnost přihlášek.