První 3 tréninky všech složek taneční skupiny CHIMNEY budou současně sloužit jako náborové a uvítáme zde všechny zájemce  o tancování v naší skupině !!!

 

Složka CHIMNEY  KIDS (8-12letí)  má 1.trénink  18.9.2017.

Složka CHIMNEY  MINI  (6-7letí) začíná trénovat  od 25.9.2017.

Složka CHIMNEY  BABY  (4-5letí) začíná  28.9.2017.

Podívejte se na videa ze soutěží a akcí, kterých naše taneční skupina v minulých letech zúčastnila:

Ilona Brunová Chimney

Oproti běžným kurzům, děti z naší taneční skupiny CHIMNEY  mají pevně dané místo v choreografiích, svého stálého tanečního partnera, vystupují ve společných kostýmech ... Účastní se nejen akcí našeho studia, ale i jiných vystoupení, propagačních akcí a soutěží. 

Děti ze složek CHIMNEY vystupují v programech maškarních plesů, besídek, vánočních a mikulášských akcí určených dětem i seniorům, zpestřují program výstav nebo akcí pořádaných občanskými sdruženími,  připravují na taneční soutěže, ze kterých si privezly nemálo ocenění v tanečních stylech show dance a street dance.

 

 

Tréninky složky CHIMNEY  KIDS pro 8-12leté

probíhají pravidelně 2x týdně 

v pondělí  a středu 16.45 – 18.00 hodin

 

Tréninky složky CHIMNEY  MINI pro 6-8leté

probíhají pravidelně 2x týdně 

v pondělí  a středu 16.45 – 18.00 hodin

Je možné navštěvovat pouze pondělní trénink. Středeční trénink je prozatím spojený s tréninkem starší složky KIDS. 

 

Trénink složky CHIMNEY BABY pro 4-5leté

probíhají pravidelně 1x týdně

ve čtvrtek: 16.45 – 18.00 hodin